Sauny 4 Osobowe

Wszystkie sauny cztero osobowe wyposażone są w 8 promienników kwarcowych lub ceramicznych. Wszystkie te sauny mają wymiary 180x120x190 (sauna Ravenna) lub 152x62x127x62x152x190 (sauna rogowa Toronto/Oslo). Wykonane z jodły kanadyjskiej drewna selekcjonowanego, bez sękowego oraz odżywiczonego.